Nákup na našem E-shopu je jednoduchý a pohodlný. Nabídka zboží se skládá z centrální nabídky a nabídky externích prodejců, což je u zboží vždy zřetelně označeno.

Při objednávání je důležité mít na paměti, že si můžete objednat zboží pouze od jednoho prodejce v rámci jedné objednávky. Pokud máte zájem o zboží od různých prodejců, je třeba udělat samostatné objednávky pro každého prodejce.

Platba za zboží se provádí až na místě při převzetí zboží na trhu v Ředhošti. Platbu můžete provést v infocentru během konání trhů. Doporučujeme ověřit, zda jsou trhy v provozu, na Facebookové stránce Vesnička Ředhošť nebo na webových stránkách www.vesnickaredhost.cz.