Osobní předání

osobní předání a platba na místě probíhá na Trzích Ředhošť v infocentru